ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΟΑΤΑΠ

Ο  Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών  και Πληροφόρησης  (ΔΟΑΤΑΠ) έχει στόχο :

 

    την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και

    την παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές Aνώτατης Eκπαίδευσης στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.

 

    Οι αιτήσεις αναγνώρισης κατατίθενται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα   https://e-doatap.doatap.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis.

 

Σε αυτή, μπορείτε να καταθέσετε σκαναρισμένα τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία αναλαμβάνουμε να σας ετοιμάσουμε εμείς. Μπορείτε αν ενημερωθείτε  για τη διαδικασία και το κόστος στο  https://www.bulgariastudies.com/adeia-anagnorisi-metafrasi

 

Ο ΔΟΑΤΑΠ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ.

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων πανεπιστημίων της Βουλγαρίας, ρυθμίζονται με την Οδηγία 2005/36/ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικής ειδίκευσης, που τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ.