Βιβλίο ιατρικής σχολής

ΙΑΤΡΙΚΗ

Σόφια, Φιλιππούπολη, Πλέβεν, Βάρνα, Στάρα Ζαγόρα

€5300 - €8000

βιβλίο οδοντιατρικής σχολής

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Σόφια, Φιλιππούπολη, Βάρνα

€8000

βιβλίο φαρμακευτικής σχολής

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Σόφια, Φιλιππούπολη

€6500

βιβλίο κτηνιατρικής σχολής

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Σόφια, Στάρα Ζαγόρα

€4000 - €4500

βιβλίο σχολής ψυχολογίας

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Sofia

€1600

βιβλίο σχολής φυσιοθεραπείας

ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Sofia

€3000