πυξίδα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε την σωστή απόφαση σχετικά με την επιλογή του σωστού εκπαιδευτικού ιδρύματος και προγράμματος.

Η συμβουλευτική που παρέχουμε, χαρακτηρίζεται απο τη βαθειά γνωση του αντικειμένου και την σαφήνεια και ειλικρίνεια που διέπει την επικοινωνία μας με τους υποψήφιους προπτυχιακους και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες.

Οι περισσότεροι, κατά την πρώτη επικοινωνία που έχουν μαζί μας, έχουν ήδη μια εικόνα για τις διαδικασίες, το ακαδημαϊκό αλλα και το ευρύτερο περιβάλλον, που πολλές φορές στηρίζεται σε παραπλανητικές και λανθασμένες πληροφορίες.

Στόχος μας, είναι να ενημερώσουμε, να κατευθύνουμε και να υποστηρίξουμε τον υποψήφιο, με γνώμονα την πραγματικότητα, τις προσδοκίες και τα θέλω Του.

Βήματα
  Ξεκινάμε με ένα τηλεφωνικό ραντεβού για να οριοθετήσουμε τις βασικές ανάγκες και προτιμήσεις σας
  Μπορούμε να σας ενημερώσουμε για όλες τις διαθέσιμες επιλογές που έχετε σε προγράμματα και να σας βοηθήσουμε να κάνετε την σωστή επιλογή.