Αναλαμβάνουμε την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για τους απόφοιτους της οδοντιατρικής

Την Δευτέρα 08  Ιουλίου 2019, μία ακόμη ορκομωσία των αποφοίτων της Οδοντιατρικής  σχολής του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας, θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια. Οι νέοι οδοντίατροι θα παραλάβουν τα πτυχεία τους με επισημότητα και παρουσία όλων όσων θέλουν να είναι κοντά τους αυτή τη στιγμή. Η Εταιρεία μας, αναλαμβάνει την θεώρηση και μετάφραση όλων των εγγράφων που  χορηγούνται  απο το πανεπιστήμιο, την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος απο το Υπουργειο Υγείας της Βουλγαρίας, και για όσους το επιθυμουν την προετοιμασία και την κατάθεση φακέλλου για την ακαδημαϊκή αναγνώριση  του τίτλου τους απο τον ΔΟΑΤΑΠ. Η διαδικασία απαιτεί ελαχιστη συμμετοχή του αποφοίτου και ολοκληρώνεται σε 3 - 4 εβδομάδες.