6 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Πανεπιστήμιο Δίδακτρα / έτος Εξεταζόμενα μαθήματα Διαμόρφωση σκορ Ημερομηνίες εισαγωγικού τεστ
Ιατρικό Σόφιας 9 000 Βιολογία-Χημεία-Αγγλικά

Bαθμός από τεστ

Βιολογία+Χημεία+Αγγλικά

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE  

20 / 09    

Kliment Ohridski -  Σόφια 7 700 Βιολογία-Χημεία  

Bαθμός από τεστ

Βιολογία+Χημεία

δεν έχει ανακοινωθεί
Ιατρικό Plovdiv 8 000

Βιολογία-Χημεία

Β1 ή διαγνωστικό τεστ

Bαθμός από τεστ

Βιολογία+Χημεία  Χ 3

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE   

25 / 04

16 / 05

20 / 06

18 / 07

19 / 07 (επαναληπτική)

29 / 08

Θρακικό πανεπιστήμιο Stara Zagora 7 000

Βιολογία-Χημεία

διαγνωστικό τεστ Αγγλικά

Bαθμός από τεστ

Βιολογία+Χημεία  Χ 2

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE  

03 / 06   Αγγλικά

04 / 06   Βιολογία-Χημεία

22 / 07    Αγγλικά

23 / 07   Βιολογία-Χημεία

26 / 08   Αγγλικά

27 / 08    Βιολογία-Χημεία

Ιατρικό Βάρνας 8 000 Βιολογία-Χημεία

Βιολογία+Χημεία  Χ 2

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

 

ONLINE  

01 / 04

11 / 05

17 / 06

22 / 07

05 / 09

Ιατρικό Πλέβεν

ΕΝΑΡΞΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Φεβρουάριος 2024

7 500

Βιολογία-Χημεία

 

Bαθμός από τεστ

Βιολογία+Χημεία  Χ 2

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE  

δεν έχει ανακοινωθεί