6 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Πανεπιστήμιο Δίδακτρα / έτος Εξεταζόμενα μαθήματα Διαμόρφωση σκορ Ημερομηνίες εισαγωγικού τεστ
Ιατρικό Σόφιας 9 000 Βιολογία-Χημεία-Αγγλικά

Bαθμός από τεστ

Βιολογία+Χημεία+Αγγλικά

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE  

13.09.2024

  

Kliment Ohridski -  Σόφια  7 700 Βιολογία-Χημεία  

Bαθμός από τεστ

Βιολογία+Χημεία

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

 

Ιατρικό Plovdiv 9 000

Βιολογία-Χημεία

Β1 ή διαγνωστικό τεστ

Bαθμός από τεστ

Βιολογία+Χημεία  Χ 3

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE   

16/ 04

21 / 05

18 / 06

16/ 07

17 / 07 (επαναληπτική)

27 / 08

Θρακικό πανεπιστήμιο Stara Zagora 7 500

Βιολογία-Χημεία

διαγνωστικό τεστ Αγγλικά

Bαθμός από τεστ

Βιολογία+Χημεία  Χ 2

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE  

08/06  Αγγλικά

09/06  Βιολογία+ Χημεία

27/07  Αγγλικά

28/07  Βιολογία+ Χημεία

24/08  Αγγλικά

25/08  Βιολογία+ Χημεία

 

Ιατρικό Βάρνας 9 000 Βιολογία-Χημεία

Βιολογία+Χημεία  Χ 2

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

 

ONLINE  

    13/04  

   16/05

   15/06

    20/07

    03/09

 

 

Ιατρικό Πλέβεν

ΕΝΑΡΞΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Φεβρουάριος 2024

8 500

Βιολογία-Χημεία

 

Bαθμός από τεστ

Βιολογία+Χημεία  Χ 2

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE

 11 / 01 / 2024