4 αγγλόφωνα προγράμματα φαρμακευτικής

Πανεπιστήμιο Δίδακτρα / έτος Εξεταζόμενα μαθήματα Διαμόρφωση σκορ Ημερομηνίες εισαγωγικού τεστ
Ιατρικό Σόφιας 6 000 Βιολογία-Χημεία-Αγγλικά

Bαθμός από τεστ

Βιολογία+Χημεία+Αγγλικά

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE  

20 / 09    

Kliment Ohridski -  Σόφια 6 000 Βιολογία-Χημεία  

Bαθμός από τεστ

Βιολογία (40%) +Χημεία (40%)

+  Αγγλικά (20%)

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

19 / 09

Ιατρικό Plovdiv 6 000

Βιολογία-Χημεία

Β1 ή διαγνωστικό τεστ

Bαθμός από τεστ

Βιολογία+Χημεία  Χ 3

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE   

25 / 04

16 / 05

20 / 06

18 / 07

19 / 07 (επαναληπτική)

29 / 08

Ιατρικό Βάρνας 6 000 Βιολογία-Χημεία

Βιολογία+Χημεία  Χ 2

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

 

ONLINE  

01 / 04

11 / 05

17 / 06

22 / 07

05 / 09