4 αγγλόφωνα προγράμματα φαρμακευτικής

Πανεπιστήμιο Δίδακτρα / έτος Εξεταζόμενα μαθήματα Διαμόρφωση σκορ Ημερομηνίες εισαγωγικού τεστ
Ιατρικό Σόφιας 6 000 Βιολογία-Χημεία-Αγγλικά

Bαθμός από τεστ

Βιολογία+Χημεία+Αγγλικά

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE  

13.09.2024  

Kliment Ohridski -  Σόφια 6 000 Βιολογία-Χημεία  

Bαθμός από τεστ

Βιολογία (40%) +Χημεία (40%)

+  Αγγλικά (20%)

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

18.09.2024

 

Ιατρικό Plovdiv 6 000

Βιολογία-Χημεία

Β1 ή διαγνωστικό τεστ

Bαθμός από τεστ

Βιολογία+Χημεία  Χ 3

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE   

 16/ 04

21 / 05

18 / 06

16/ 07

17 / 07 (επαναληπτική)

27 / 08

Ιατρικό Βάρνας 6 000 Βιολογία-Χημεία

Βιολογία+Χημεία  Χ 2

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

 

ONLINE  

13/04  

   16/05

   15/06

    20/07

    03/09