Στα 3 Ιατρικά πανεπιστήμια της Βουλγαρίας

Πανεπιστήμιο Δίδακτρα / έτος Εξεταζόμενα μαθήματα Διαμόρφωση σκορ Ημερομηνίες εισαγωγικού τεστ
Ιατρικό Σόφιας 9 000 Βιολογία-Χημεία-Αγγλικά

Bαθμός από τεστ

Βιολογία+Χημεία+Αγγλικά

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE  

20 / 09    

Ιατρικό Plovdiv 8 000

Βιολογία-Χημεία

Β1 ή διαγνωστικό τεστ

Bαθμός από τεστ

Βιολογία+Χημεία  Χ 3

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE   

25 / 04

16 / 05

20 / 06

18 / 07

19 / 07 (επαναληπτική)

29 / 08

Ιατρικό Βάρνας 8 000 Βιολογία-Χημεία

Βιολογία+Χημεία  Χ 2

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

 

ONLINE  

01 / 04

11 / 05

17 / 06

22 / 07

05 / 09