2 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ 2 ΠΟΛΕΙΣ

Πανεπιστήμιο Δίδακτρα / έτος Εξεταζόμενα μαθήματα Διαμόρφωση σκορ Ημερομηνίες εισαγωγικού τεστ
Πανεπιστήμιο Δασοπονίας - Σόφια
4 500 Βιολογία

Bαθμός από τεστ

Βιολογία   Χ 2

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE  

12  / 9

Θρακικό πανεπιστήμιο Stara Zagora 5 100

Βιολογία

διαγνωστικό τεστ Αγγλικά

Bαθμός από τεστ

Βιολογία  Χ 2

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE  

03 / 06   Αγγλικά

04 / 06   Βιολογία

22 / 07    Αγγλικά

23 / 07   Βιολογία

26 / 08   Αγγλικά

27 / 08    Βιολογία

ΒΟΥΛΓΑΡΟΦΩΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1 προπαρασκευατικό έτος με δίδακτρα 2 500 ευρώ και κατόπιν εξετάσεων εγγραφή στο Α έτος με δίδακτρα 460 ευρώ / έτος