2 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ 2 ΠΟΛΕΙΣ

Πανεπιστήμιο Δίδακτρα / έτος Εξεταζόμενα μαθήματα Διαμόρφωση σκορ Ημερομηνίες εισαγωγικού τεστ
Πανεπιστήμιο Δασοπονίας - Σόφια
4 740

Αγγλικά

Βιολογία

Bαθμός από τεστ

Βιολογία   Χ 2

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE

 05/06

 11/09

Θρακικό πανεπιστήμιο Stara Zagora 5 100

Βιολογία

διαγνωστικό τεστ Αγγλικά

Bαθμός από τεστ

Βιολογία  Χ 2

+

Βαθμός απολυτηρίου

Βιολογία+Χημεία

ONLINE  

 

08/06  Αγγλικά

09/06  Βιολογία

27/07  Αγγλικά

28/07  Βιολογία

24/08  Αγγλικά

25/08  Βιολογία

 

 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΟΦΩΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1 προπαρασκευατικό έτος με δίδακτρα 2 500 ευρώ και κατόπιν εξετάσεων εγγραφή στο Α έτος με δίδακτρα 460 ευρώ / έτος