ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Με απόφαση των αντίστοιχων πρυτανικών αρχών, παραμένουν κλειστά το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας έως 30 Απριλίου και το Πανεπιστήμιο Σόφιας Kliment Ohridski έως 10 Μαίου. Η αρχική απόφαση ήταν να παραμείνουν κλειστά έως 13 Απριλίου όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, ενώ αναμένεται και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια να παρατείνουν την παύση της λειτουργία τους