ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Με απόφαση των αντίστοιχων πρυτανικών αρχών, παραμένει κλειστό το Πανεπιστήμιο Σόφιας Kliment Ohridski έως 25 Μαίου.