ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η Ιατρική σχολή του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας αποφάσισε :Από 15 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου η εξεταστική περίοδος για 1ο, 2ο και 3ο έτος

Από 27 Ιουλίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2020 & 24 Αυγούστου 2020 έως 31 Αυγούστου 2020η επαναληπτικη εξεταστική για 4ο και 5ο έτος

Απο 15 Ιουνίου ξεκινά τα μαθήματα και η ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Σόφιας Kliment Ohridski

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  1. Οι φοιτητές θα πρεπει να περιοριστούν κατ οίκον σε 14ημερη καραντίνα

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την είσοδό τους στη χώρα: έγγραφο που να βεβαιώνει την φοιτητική τους ιδιότητα και συμβόλαιο μίσθωσης που να βεβαιωνει την διεύθυνση διαμονής τους