ΣΕ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο ΔΟΑΤΑΠ

Τον Καθηγητή  του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ Ορέστη Καλογήρου (Δείτε εδώ το βιογραφικό) , προτείνει η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του esos, για τη θέση του προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ.

Η   υιοθέτηση και τυπικά της πρότασης της υπουργού Παιδείας θα γίνει από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, σε ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί  το τρίτο δεκαήμερο του Γενάρη.

Παράλληλα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ζήτησε από τους Πρυτάνεις όλων των Πανεπιστημίων να προτείνουν , μέχρι αύριο Παρασκευή 10 Ιανουαρίου, καθηγητές για τη συγκρότηση και των υπολοίπων μελών του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ.

Η θητεία του απερχόμενου ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ έληξε στις 4 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να βρίσκεται σε   κατάσταση υπολειτουργίας.

Η εκκρεμότητα αυτή έχει ως αποτέλεσμα ο ΔΟΑΤΑΠ να διεκπεραιώνει μόνο ζητήματα  "επείγοντος χαρακτήρα".

 

 
 

Σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από το υπουργείο Παιδείας ορίζει ότι  “Ενόψει των γενικών αρχών του Διοικητικού Δικαίου περί της συνέχειας των Δημοσίων Υπηρεσιών μπορεί το σημερινό Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και μέχρις ότου διορισθεί κατά νόμο το νέο Δ.Σ. αυτού, να ασκήσει τις αρμοδιότητές του, οι οποίες, όμως, θα περιορίζονται στη διεκπεραίωση και μόνο θεμάτων επείγοντος χαρακτήρα”.

Η ίδια Γνωμοδότηση ορίζει επίσης ότι δεν είναι νόμιμη ούτε επιτρεπτή η παράταση της λειτουργίας (θητείας) του σημερινού Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και μέχρις ότου ορισθεί, κατ’ άρθρο 6 του Ν 3328/2005, νέο Δ.Σ. στον Οργανισμό αυτό.

Οι πολίτες που έχουν εκκρεμότητα στον ΔΟΑΤΑΠ μπορούν να υποβάλουν σχετικό  αίτημα συνοδευόμενο από την αιτιολογία του "επείγοντος χαρακτήρα".

Το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. παραλαμβάνει το σχετικό αίτημα και  κρίνει αν πράγματι είναι “επείγουσας” μορφής.