3 720 ευρω - ετος για σπουδες στη Φαρμακευτική

Αγγλόφωνο πρόγραμμα Φαρμακευτικής, με 3720 ευρω ετήσια δίδακτρα, απο το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας, το Πανεπιστήμιο Σόφιας Kliment Ohridski