Για πρώτη φορά αγγλόφωνο πρόγραμμα νοσηλευτικής στη Σόφια

Νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα Νοσηλευτικής, προκυρήχθηκε απο το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας

Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι να έχουν διδαχθεί και να έχουν βαθμό  στο απολυτήριο λυκείου στη Βιολογία και τη Χημεία

Η εισαγωγή των υποψηφίων θα γίνει μετά από on line test .  Εξεταζόμενο μάθημα: Αγλική γλώσσα .  Ημερομηνία 06/10

Η φοίτηση θα είναι 4 έτη και περιλαμβάνει προκλινική και κλινική εκπαίδευση, καθώς και προπτυχιακή πρακτική άσκηση.

Ετήσια δίδακτρα 4000 ευρώ, που κατατίθενται σε 2 ισόποσες δόσεις, στη αρχή κάθε εξαμήνου. 

Μετά το τέλος των σπουδών, με την απόκτηση του πτυχείου, εκδίδεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος απο το Υπουργείο Υγείας της Βουλγαρίας.

 

The exam consists of five sections:

  1. General biology terminology to be matched with the correct definition.
  2. Multiple choice questions with one correct answer. Grammatical and lexical skills in everyday phrases are assessed.

III. Medical terms that need to be paired with terms that can be understood by the patients. The level of lexical proficiency is assessed.

  1. Candidates are asked to fill in the gaps in a text on a general medical topic, selecting the correct option from a list of suggested words. This a Reading Comprehension exercise, assessing candidates’ levels of lexical and grammatical skills.
  2. Filling the gaps where candidates are given a text on a general medical topic and have to fill the correct answer from four suggested options.

Candidates must have 65 points out of 100 to pass the test.